Mide Balonu Nedir?
Nasıl Zayıflatır? Op. Dr. Ersun Topal Sorularınızı Cevaplıyor.

Obezite Cerrahisinden Değil, Obez Yaşamaktan Korkmalısınız!

Obezitenin tedavisinde ilk defa Neiben ve ark* tarafından 1982 yılında kullanılmış ve kilo verdirici etkilerinden bahsedilmiştir.

Devamını Oku...

Kullanılan mide balonunun markası, modeli, yuvarlak yada elips oluşundan, endoskopik takılması yada yutulabilir olmasından BAĞIMSIZ OLARAK TÜM MİDE BALONLARININ KİLO KAYBETTİRİCİ ETKİLERİ “MİDE BOŞALMASINDAKİ GECİKME ve ARTAN TOKLUK HİSSİNDEN” kaynaklandığı bilinmektedir.

https://www.ersuntopal.com/wp-content/uploads/2024/01/ersuntopalslider.png

Neden Mide Balonu?
Avantajları Nelerdir?

Op. Dr. Ersun Topal Genel Cerrahi Uzmanı

Daha Detaylı Bilgi İçin Mide Balonu Sekmesine Bakınız.

Aynı Gün Taburcu Olma İmkanı

İşlem Süresi 15- 20 Dakika

6 Ay İçersinde 20/25 Kilo Verme

Tok Hisset Kilo Kaybet

Obezite Cerrahisinden Değil, Obez Yaşamaktan Korkmalısınız!Mide Balonu ve Obezite İçin Tüm Aklınızdaki Soruları
Op. Dr. Ersun Topal Cevaplıyor.

10 Yıl + 1500 Cerrahi Operasyon
https://www.ersuntopal.com/wp-content/uploads/2023/09/Mides.png
Mide Balonunun Kilo Verdirici Etkisi Var mıdır?

Mide balonu uygulamalarının ispatlanmış etkinliği iki temel mekanizma ile sağlanmaktadır;

-Birincisi “davranışsal” etkinliği yani mide balonu ile birlikte devreye alınan “Davranışsal yaşam tarzı değişiklikleri” ve “Diyet”

-İkincisi de “midede balonun mekanik etkileri” iledir.

Mide Balonu uygulamasının “tek başına diyet uygulaması” ile karşılaştırıldığında tek başına diyet uygulamasına üstünlüğü yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Mide Balonu Güvenli midir?

30 yılı aşkın süredir obezitenin tedavisinde uygun hastalarda “doğru endikasyon/tıbbi gereklilik” ve “mutlaka bir Beslenme ve Diyet Uzmanı tarafından düzenlenen” bir diyet programı ile birlikte hedeflerinize ulaşmanız mümkün olacaktır.

Yapılan klinik çalışmalarda “mide balonu uygulamalarının” obezitenin tedavisinde “uygulanabilirliliği” “etkinliği” ve “güvenliği” ispat edilmiştir.

Tüm dünyada FDA* onaylı sadece iki balon (The ReShape Integrated Dual Balloon System, ORBERA Intragastric Balloon System) mevcuttur. Ancak gerek Avrupa Birliği ülkeleri (EU) gerekse diğer gelişmiş ülkeler bilimsel olarak etkinliğini ispatlamış Endoskopik Mide Balonu olarak kullanılmak üzere “kendi markalarını” yaratmakta gecikmediler ve aynı amaca hizmet eden farklı menşei sahip pek çok ürün piyasaya sürüldü.

Endoskopik Mide Balonu Kimlere Önerilir?

Günümüzde obezitenin hem medikal tedavisinde hem de tıbbi olarak denetlenen diyet programlarının “kilo kaybı için değişken ve orta düzeyde etkili” olduğu ispatlanmış olmakla birlikte “uzun süreli kilo kaybının sürdürülmesi ve obeziteye eşlik eden hastalıkların tedavisi/azaltılması” konusunda etkisizdirler.*

Bu nedenle cerrahiye alternatifler sunarak yada cerrahiye yardımcı olacak “obezitesi olan belirli hasta gruplarına” “seçici olarak yardımcı olabilecek etkili bariyatrik ve metabolik müdahalelere ihtiyaç duyulduğundan bu alanda oldukça sık kullanılagelmiştir.

Mide Balonu Kaç Ay Midede kalır?

Öncelikle hemen belirteyim-piyasada kesinlikle dokuz ay kullanımına izin verilen-bir mide balonu mevcut değildir.

Mide balonları 6aylık yada 12 aylık kullanım için üretilmişler ve “bu sürede midede kalmasına” onay verilmişlerdir.

Çok nadir durumlar (çıkarılıcağı tarihin sınav dönemine denk gelmesi, pandemide sokağa çıkma yasağı vb) haricinde 6ayın sonunda mutlaka çıkarılması şarttır.

Mide balonunun garantisi süresinin sonrasında kullanmaya devam edildiği durumlarda “midedeki balonun kendiliğinden delinerek balonun söndüğü” durumlara sıkça rastlanıldığı bildirilmektedir.

12 Aylık Mide Balonunun Avantajları Nelerdir?

Piyasada 12 aylık “şişirilip-gerekirse indirilebilen-ve tekrar şişirilebilen” yada “ayarlanabilir” (adjustable gastric balloon) mide balonu mevcuttur.

12aylık “ayarlanabilir mide balonunun” iki avantajı mevcuttur;

-birincisi; ilk takıldığında-hasta tarafından tolore edilemezse-balonu indirmek ve hastanın balonu tolere etmesini sağlamak mümkündür.

-ikincisi; mideye balon yerleştirildikten 5-6ay sonra-kilo veriminin durduğu dönemde-endoskopik olarak tekrar ve maksimum kapasiteye şişirmek (Spatz3 ayarlanabilir mide balonunda max kapasite 750ml) mümkündür ve “kilo verme sürecinin devamını” sağlamada diğer balonlara göre daha avantajlıdır.

Mide Balonu Kimlere Uygulanabilir?

1-Vucut Kitle İndeksi (VKİ) 27,5-100 arasındaki tüm kilo vermek isteyen hastalara

2-Obezite cerrahisi olmak istemeyenlere

3-Obezite cerrahisi “kriterlerine uygun olmayan” hastalara (VKİ 30-34,9 arasında)

4-Obezite cerrahisi açısından yüksek riskli hastalarda (VKİ>60 ve üzeri)

obezite cerrahisi öncesinde kilo kaybı sağlamak ve hemen sonrasında girilecek obezite cerrahisinde mevcut riskleri azaltılması hedeflenen hastalarda

5-Organ nakli yada diz ameliyatı gibi cerrahiler öncesinde “kilo vermesi hedeflenen” hastalara

6-Karaciğer Yağlanması ve buna bağlı Steato-Hepatit gelişen (Siroz hastalığının öncüsü kabül edilen ciddi karaciğer yağlanması olan) hastalarda etkinliği ispat edilmiştir.

Mide Balonu Uygulamasının Riskleri Nelerdir?

Bir ilacın yada tedavinin komplikasyonları genellikle “az görülen, çok az görülen, çok çok az görülen ve beklenmeyen yan etkileri” tanımlamaları ile sınıflandırılırlar.

bu sınıflama göz önünde tutularak;

-Mide Balonu uygulamasının az görülen yan etkileri;

-hastanın balonu tolere edememesi (kramp), midede ağrı, bulantı ve veya kusma görülme sıklığı %7 civarında olup, bu sebeplerden erken çıkartılması ihtimali %4,2.

Mide balonu uygulamasını takip eden ilk günlerde sık olmakla birlikte, bu semptomların tedavisinde kullanılan güçlü ilaçlarla takviyeler sayesinde yan etkilerin azaltılabildiği yada hiç görülemeyebileceği akılda tutulmalıdır.

Bursa Diyabet ve Obezite Merkezi (BUDOM) Kliniği olarak, 11 yıllık tecrübemiz sayesinde, mide balonu uygulamaları sonrasında erken dönemde gelişebilen semptomların tedavisinde uyguladığımız ilaç stratejileri ile mide balonu sonrasında “yan etkileri en aza indirecek diyet uygulamaları” sayesinde hiçbir mide balonunun hedeflenen tarihten daha önce çıkartmak zorunda kalmadık.

-Mide Balonu uygulaması sonrasında Çok Nadir görülebilen komplikasyonlar;

Gastritis (mide koruyucu ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilirler)

-Mide Balonu uygulaması sonrasında Çok Çok Nadir görülebilen komplikasyonlar;

Mide balonun kendiliğinden sönmesi (%3) ve buna bağlı ince barsaklarda tıkanıklık yapması.

Midede ülser, yemek borusunda reflüye bağlı Özofajit (%1az)

Mide Balonu Kimlere Uygulanmaz?

Daha önce mide ameliyatı geçiren kişilere-ki BUDOM kliniğimize sorulan ensık sorularda birisidir-Tüp mide ameliyatı sonrasında geri kilo alan kişilere mide balonu uygulanamaz.

Mide Reflü hastalığı yada mide reflüsüne ait şikayetleri olan hastalar ile endoskopi sırasında ileri derecede mide fıtığı (>5cm Hyatal Herni) tespit edilenlerde kontrendikedir (kesinlikle uygulanamaz)

Kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar/potensiyel mide yada özofagus varis kanaması adayı Siroz hastalarında kontrendikedir.

Gebelere ve gebe kalmak isteyenlere ve emziren annelere

Alkoliklerde yada diğer madde bağımlılığı olanlarda kontrendikedir.

Mide Balonu ile En Fazla Kilo Kaybı Nasıl Sağlanır?
Op. Dr. Ersun Topal

Cevaplıyor;

Bilinenin aksine, 6ay sonra mideden balon çıkartıldıktan sonraki-1aylık periyotta-tekrar mide balonu yerleştirilmesi sonrasında “MİDE BALONU İLE KAYBEDİLEN EN YÜKSEK KİLO KAYBI” BU UYGULAMA SAYESİNDE BAŞARILMIŞTIR.

Mide Balonu Takılırken Ağrı Duyacak mıyım?
Op. Dr. Ersun Topal

Cevaplıyor;

Deneyimli merkezlerde uygulanacak olan mide balonu işlemi sırasında yapılacak olan endoskopi daima “sedasyon dediğimiz-çok kısa süreli-hafif bir uykuya geçiş” (narkoz yada kesinlikle tam bayıltma/uyutma/entübasyon ile karıştırılmamalıdır) sağlayan ve çok kısa sürede (5-7dk) vücuttan hızla atılarak-30-35dk içinde-işlem sonrasında günlük hayata çabucak dönüş sağlamasına izin veren ilaçlarla yapılır.

Sadasyon altında yapılan endoskopik mide balonu yerleştirilmesi işlemi sırasında hastalar kesinlikle ağrı duymaz.

Mide Balonu Nasıl Çıkartılır?
Op. Dr. Ersun Topal

Cevaplıyor;

Endoskopik olarak yerleştirilen mide balonu 6aylık garanti süresinin sonunda yine “sedasyon anestezisi” altında endoskopik olarak çıkartılır.

Balon çıkartma işlemi öncesinde tecrübeli kliniklerin “balon çıkartılması öncesinde diyet protokolü” uyguladıkları ve bu sayede midede-katı gıda artıkları olmaksızın “balon öncesi diyet protokolü”-sayesinde hiçbir komplikasyon olmaksızın işlemin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür.

Yutulabilir Mide Balonunun Dezavantajı Nedir?
Op. Dr. Ersun Topal

Cevaplıyor;

Mideye yerleştirilecek balonun “yutulabilir mide balonunun” bir diğer dezavantajı da “yutulabilir mide balonunun midede kalış süresinin altı ay değil 4ay olmasıdır” yutulabilir mide balonunun içine yerleştirilen özel sıvısı sayesinde 120gün sonra balon en zayıf noktasından delinmeye başlar ve tamamen söndükten sonra “bir poşet gibi” büyük abdest yolu ile vücudu terk eder/atılır.

Endoskopik mide balonları “altı ay boyunca etki” gösterirken yutulabilir mide balonu 4ay sonra vücuttan atılır.

Unutmayınız ki “SAĞLIKLI BESLENMEK BİR SANATTIR”
ve Kendinize ve Vücudunuza Verebileceğiniz En İyi Hediyedir.

Op. Dr. Ersun TopalDoğru Ekipman
DOĞRU SONUÇ!

Son Teknoloji Ürünler İle Sağlığınız Güvende.
https://www.ersuntopal.com/wp-content/uploads/2023/09/Alluriona.png

Op. Dr. Ersun Topal
İle Hemen İletişime Geçiniz!

Siz Değerli Hastalarımız İçin 7/24 Hizmetinizdeyiz.
İsterseniz Yandaki Formu Doldurup Doktorunuza İletebilirsiniz.

Daha Detaylı Bilgi İçin İletişim Sekmesine Bakınız.

  https://www.ersuntopal.com/wp-content/uploads/2024/01/Ersuntopalcombeyaz-320x220.png
  İletişim

  Mide Balonu Sorunuz ve Görüşleriniz İçin Biz Buradayız.

  Online Randevu

  Op. Dr. Ersun Topal İle İletişime Geçiniz.

  Copyright 2024. ersuntopal.com All Rights Reserved. Tüm Hakları Saklıdır.

  İletişime Geç!
  1
  Bilgi Almak İçin Tıklayınız!
  Merhaba Obezite Cerrahisi İçin Bilgi Almak İstiyorsanız İletişime Geç Butonuna Tıklamanız Yeterlidir. Alanında Uzman Hekimlerimiz Size Detaylı Bilgileri Verecektir.